Momenteel hebben wij diverse schitterende vrije kavels beschikbaar!!  Voor meer informatie neem contact met ons op.

Particulier

Ideaal als belegging of vakantiewoning

Chalet kopen als particulier

Wanneer u van plan bent om een Eco-Chalet te kopen als vakantiehuis of als belegging, dan is het verstandig om u vooraf goed in te lezen in de fiscale gevolgen voor u als persoon. Afhankelijk van de situatie en manier van gebruik, worden er namelijk verschillende regels gehanteerd als het gaat om belasting.

Chalet onroerend of roerend goed?

Wanneer u een chalet koopt, dan kan deze zowel als roerend of onroerend goed gezien worden. Dit is afhankelijk of het chalet gemakkelijk te demonteren en te verplaatsen is. Wanneer het chalet als roerend goed kan worden gezien, dan wordt deze belast met 21% btw. Deze situatie wijkt af van de standaard vakantiewoning, welke namelijk als onroerend goed kan worden gezien. Naast of het chalet als onroerend of roerend goed wordt gezien, heeft ook het gebruik van het chalet fiscale gevolgen.

Chalet als vakantiewoning voor eigen gebruik

Bij de aanschaf van een chalet voor eigen gebruik treft u op de factuur een btw bedrag aan. Net zoals bij alle consumentengoederen is het in deze vorm niet mogelijk om de belasting terug te vragen. In deze vorm ziet de belastingdienst u namelijk niet als ondernemer. Kortom, het chalet wordt niet zakelijk gebruikt.

Combinatie van verhuur en eigen gebruik

Indien u van plan bent om het chalet zowel voor eigen gebruik als voor verhuur in te zetten, dan kunt u de btw over de exploitatiekosten (energienota e.d.) in eerste instantie volledig terugvragen. Wel is het hierbij van belang dat u het chalet in ieder geval 140 dagen per jaar verhuurd.

Naast het vereiste aantal dagen, moet het verhuren van de vakantiewoning opbrengsten met zich mee nemen. Er hoeft echter, net zoals bij andere “gewone” economische activiteiten, geen winst gemaakt te worden om u als ondernemer voor de btw te kunnen laten kwalificeren.

Bij een combinatie van privé als zakelijk gebruik, wordt de verhuur van het chalet onderworpen aan de verlaagde 9% btw-tarief. Jaarlijks zal u bij deze vorm een correctie moeten maken, met daarin een berekening van het privégebruik. 

Chalet uitsluiten voor verhuur

Bij aankoop van een chalet, die uitsluitend is bedoeld voor de verhuur, geldt dat er btw over de verhuur van het chalet kan worden afgedragen. Daar staat tegenover dat alle btw die zelf is afgedragen aan de Belastingdienst kan worden afgetrokken als voorbelasting.